Strips & Meer door Margreet de Heer
home    strips    cartoons    illustraties    divers    nieuws    biografie    winkel    engels    blog    contact


Kerkraam van Broederschap

kerkraam
Het Kerkraam van Broederschap heette oorspronkelijk 'Gouds Glas 2.0' en werd getekend in opdracht van Museum Gouda, als kleurplaat bij een tentoonstelling over de Goudse Glazen, de beroemde gebrandschilderde ramen in de Goudse Sint Janskerk.

In 2016 mocht ik een expositie inrichten in de Sint Bavokerk in Haarlem, een perfecte gelegenheid om deze plaat eindelijk in te kleuren en op "ware grootte" ten toon te stellen: als bijna 3 meter hoge print.

Het raam beeldt de gezamenlijke achtergrond en geschiedenis uit van Islam en Christendom, met de nadruk nu eens niet op alle verschillen, conflicten en terreur, maar op het gedeelde erfgoed, zoals grote overlappende delen van de Bijbel en de Koran, en de uitwisseling van wetenschappelijke en filosofische ideeën, uitvindingen en geschriften in de late Middeleeuwen.


Details

De tempel van Jeruzalem
Tempel Jeruzalem
Helemaal linksboven in de tekening is de tempel van Jeruzalem te zien - een heiligdom dat door de eeuwen heen een gebedsoord is geweest voor Joden, Christenen en Moslims.

Adam en Eva

slang Michelangelo
De Bijbel en de Koran kennen allebei Adam en Eva als eerste mensen, die in het Paradijs leefden en daaruit verbannen werden toen zij aten van de verboden vrucht...
Verbanning Verbanning

Kaïn en Abel

Kaïn & Abel Kaïn & Abel
Kaïn en Abel waren de zonen van Adam en Eva. Zij legden allebei een rookoffer aan voor God, maar Kaïn werd woedend toen hij zag dat het offer van Abel beter werd ontvangen, en sloeg zijn broer dood. Dit verhaal over de allereerste moord komt zowel in de Bijbel als in de Koran voor.

Abraham

Abraham Abraham
Abraham is voor zowel de Christenen als de Moslims een aartsvader. Hij werd door God geroepen om zijn geboorteplek Ur te verlaten, op zoek naar het land dat God hem wijzen zou.

Ismaël

Ismaël Ismaël

Abraham en zijn vrouw Sara kregen een zoon: Isaak, en Abraham had ook een zoon bij zijn slavin Hagar: Ismaël. Toen de jongetjes opgroeiden, werd Sara jaloers en vroeg Abraham om Hagar en Ismaël weg te sturen.

Dit is waar de wegen zich scheidden tussen Jodendom en Christendom enerzijds, en Islam anderzijds: Ismaël is de voorvader van de moslims, Isaak die van Joden en Christenen.


Kruistochten

Kruistocht Kruistocht
In de Middeleeuwen trokken Christenen ten strijde tegen de Moslims in Jeruzalem tijdens de bloederige Kruistochten.

Wetenschap en Filosofie

Geleerden Geleerden
De Islam kende een hoogwaardige cultuur van kennis en wetenschap: vooral in de tweede helft van de Middeleeuwen lagen moslim-wetenschappers ver voor op de wetenschappers in het Westen. Zij vertaalden geschriften van Oude Grieken zoals Plato en Aristoteles in het Arabisch, en schonken de wereld vele wetenschappelijke instrumenten en astronomische inzichten.

De multiculturele samenleving

Multiculturele samenleving
Interreligieuze dialoog
Het is goed om er bij stil te staan dat de multiculturele samenleving allang geslaagd is, en dat er vele samenwerkingsverbanden zijn tussen mensen met verschillende religieuze achtergronden. In de media is dat helaas niet altijd zichtbaar en wordt de nadruk gelegd op geweld en onbegrip. Maar uiteindelijk zijn er in Nederland veel meer mensen die in vrede samenleven, dan mensen die dat niet doen. Laten we dat voor ogen houden en samen vieren!

P.S.:
Ik heb bewust gekozen voor het woord Broederschap, en niet Zusterschap of een minder sekse-gebonden term in de titel: Christendom en Islam zijn allebei van oorsprong patriarchale religies, waarin mannen van oudsher een grotere rol speelden dan vrouwen. Het leek me dus passend om beide religies eerder als broeders dan als zusters te beschouwen.